Dansk Basunfestival!

Dansk Basunfestival har som mål at samle alle danske basunister uanset alder, niveau og musikalsk interesse til forskellige arrangementer med vores dejlige instrument i fokus.

Festivalens arrangementer indeholder altid
sammenspil undervisning koncerter socialt samvær

Festivalens arrangementer indeholder altid sammenspil undervisning koncerter socialt samvær

Det er vores mening at disse fire elementer er vigtige for at styrke et nationalt sammenhold om basunmusik, og udvikle interesse og fagligt niveau blandt alle danske basunister.

Dansk Basunfestival kunne derfor invitere til den første nationale festival i 2022, hvor 90, unge talenter, nybegyndere, studerende, amatører og professionelle basunister nød hinandens spilleglæde en hel weekend med sammenspil, 4 koncerter og masser af musik. Der vil efterfølgende afholdes Dansk Basunfestival hvert andet år og i de mellemliggende år, planlægger foreningen lokale Basundage i hele landet.

Foreningen Dansk Basunfestival blev til i 2020 på baggrund af et par fynske basunister, der i de foregående år havde lavet en årlig basundag på Fyn, men ønskede at dele disse gode oplevelse med resten af landet. Den fynske basundag var en sammenlægning af et samarbejde mellem musikskolelærere der holdt en årlig dag for deres elever på Fyn, samt en genoplivning af et lignende arrangement for amatører på Fyn, som vores æresmedlem og tidligere solobasunist Ole Thrane lavede. Interessen for basunister til at være sammen om deres instrument var tydelig og det ledte frem til foreningens stiftelse samt den første Dansk Basunfestival i 2022.

Der er for tiden meget opmærksomhed på, at alle skal have adgang til at gå til musik og der findes mange gode projekter der faciliterer dette og som skaber et mangfoldigt, dansk kulturliv. For denne store gruppe bliver ved med at være en aktiv del af kulturlivet, må de inspireres således, at de i mange år kan se sig selv i musikken. Det er vores erfaring at dét der får basunister, unge eller ældre til at holde fast og være en blivende del af deres lokale musikliv eller måske stræbe efter en professionel karrier, ofte er et sammenspil mellem personlig udvikling, at være en del af et fællesskab, og at møde inspirerende mennesker. Med Dansk Basunfestival ønsker vi at udsætte danske basunister for så mange situationer, hvor dette kan ske som muligt og dermed skabe sammenhold på tværs af landet og styrke niveau og engagement i det lokale musikmiljø.

Bestyrelsen

Hvem står bag festivallen?

Festivalen arrangeres af foreningen Dansk Basunfestival.

Robert

Robert Holmsted

Næstformand

Cykelkokken, Morten Kryger Wulff at his event space in Kod Byen. Magnus and Morten's son do the tours together.
The Jazz band is managed by his daughter Clara.
Photography by:Emily Wilson Photography

Tobias Stavngaard

Bestyrelsesmedlem

kazuo-ota-6f6qzSgSsLk-unsplash

Ole Thrane

Suppleant og æresmedlem

Sidste noter

CVR nummer: 42306789